Διαγραφή οφειλής τελών κυκλοφορίας λόγω ανολοκλήρωτης μεταβίβασης


Από αναφορές πολιτών που προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη, διαπιστώθηκε ότι οι ∆ΟΥ δεν εφαρµόζουν τις προβλέψεις των εγκυκλίων ΠΟΛ 1133 και 1147 του 2015, σύµφωνα µε τις οποίες δεν υποχρεούται σε καταβολή τελών κυκλοφορίας ο ιδιοκτήτης οχήµατος, εφόσον διαπιστωθεί µε δικαστική απόφαση ότι έχει πωλήσει ή διαθέσει το όχηµά του και ο νέος κάτοχος παρέλειψε να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της µεταβίβασης και να εκδώσει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνοµά του.Ο Συνήγορος, µε έγγραφά του προς τις εµπλεκόµενες ∆.Ο.Υ., την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.) και το Υπουργείο Μεταφορών, επεσήµανε το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες, οι οποίοι εξακολουθούν να βαρύνονται µε τέλη κυκλοφορίας επί οχηµάτων, τη φυσική κατοχή των οποίων δεν έχουν, παρά το ότι το γεγονός αυτό έχει κριθεί τελεσίδικα από τα δικαστήρια.

Εντέλει, στη 1 Σεπτεµβρίου 2017 η Α.Α.∆.Ε. εξέδωσε την εγκύκλιο ΠΟΛ 1136, στην οποία προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι µε την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης, θα µπορεί ο πωλητής να υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για διαγραφή από τον ΑΦΜ του, των βεβαιωµένων τελών κυκλοφορίας και των σχετικών προστίµων, από την ηµεροµηνία που, σύµφωνα µε την απόφαση, διαπιστώνεται το γεγονός της πώλησης του οχήµατος στο νέο κάτοχο-αγοραστή, έως τη θέση αυτού σε αναγκαστική ακινησία.Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Συντάξεις: «Ξαφνικός θάνατος» τα Χριστούγεννα – Τι θα κάνει η κυβέρνηση

Μπαμ και κάτω για τους συνταξιούχους τα προσεχή Χριστούγεννα, αφού θα μάθουν μία και έξω πόσο έχουν χάσειαπό τις συντάξεις.

Blog Archive