ΙΟΒΕ: Γιατί είναι απαραίτητος ο δείκτης κόστους υγείας της ιδιωτικής ασφάλισης! (μελέτη)

Οι ιδιαιτερότητες της αγοράς υγείας καθώς και οι πιθανές ελλείψεις στον υπολογισμό του Δείκτη Τιμών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από τη μία και το γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας υγείας παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από τον ιδιωτικό τομέα από την άλλη, καθιστούν απαραίτητη την κατασκευή ενός δείκτη κόστους υγείας για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, αναφέρει πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ.Για την σωστή αποτύπωση και παρακολούθηση του κόστους ιδιωτικής ασφάλισης υγείας απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην καταναλισκόμενη ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και δευτερευόντως στην εξέλιξη των τιμών. Ένας δείκτης τιμών δεν επαρκεί γενικά για να αποτυπώνει την εξέλιξη του οικονομικού βάρους που επωμίζεται ο καταναλωτής, αλλά και οι ασφαλιστικές εταιρίες μέσω των αποζημιώσεων που καταβάλλουν αν δεν παρακολουθεί συγχρόνως τη συχνότητα κατανάλωσης (όγκο εργασιών). Προκειμένου, λοιπόν να εκτιμηθεί ένας δείκτης κόστους που να αφορά την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ο οποίος να αποτυπώνει την πραγματική εξέλιξη των τιμών στην ιδιωτική αγορά για υπηρεσίες υγείας, κρίνεται απαραίτητη η αντιπροσωπευτική σύνθεση του «καλαθιού» που μελετά ο δείκτης τιμών, μέσα από την κατάλληλη τιµοληψία όλων των παραγόντων που περιλαμβάνονται στην Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας, καθώς και η επικαιροποιηµένη στάθμιση των παραγόντων που θα συνθέτουν το νέο δείκτη, σημειώνει το ΙΟΒΕ.

Συγκεκριμένα, βασικό παράγοντα για τον υπολογισμό του Δείκτη Μεταβολής Κόστους Νοσοκομειακών Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Υγείας και κατ’ επέκτασιν των ασφαλίστρων αποτελούν οι μεταβολές στις αποζημιώσεις, αναφορικά με τη συχνότητα νοσηλίων, το μέσο κόστος νοσηλείας και την διακύμανση του μέσου κόστους νοσηλείας. Ωστόσο για έναν αξιόπιστο δείκτη, καθοριστικής σημασίας προϋπόθεση είναι η παροχή στοιχείων για τον πραγματικό όγκο των περιστατικών νοσηλείας και θεραπείας από όσο το δυνατό πιο ευρύ σύνολο των εταιρειών του κλάδου. Ο εν λόγω δείκτης θα πρέπει να μετρά σε επίπεδο ασφαλιστικής αγοράς, το εύρος -ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες- της ετήσιας μεταβολής 44 των νοσοκομειακών αποζημιώσεων, οι οποίες αποτελούν τον βασικό παράγοντα για το καθορισμό του μεγέθους της αναπροσαρμογής του αντίστοιχου ασφαλίστρου.

Η κατασκευή του Δείκτη Μεταβολής Κόστους Νοσοκομειακών Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Υγείας αποτελεί μία σύνθετη εργασία, όπου η παρακολούθηση της εξέλιξης του μπορεί να αποτελέσει βάση αναφοράς σχετικά με τις εξελίξεις των ασφαλίστρων ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και να συνεισφέρει στην ενίσχυση της διαφάνειας στην ασφαλιστική συμβατική σχέση.


Κατεβάστε όλη τη μελέτη εδώ!

Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Συντάξεις: «Ξαφνικός θάνατος» τα Χριστούγεννα – Τι θα κάνει η κυβέρνηση

Μπαμ και κάτω για τους συνταξιούχους τα προσεχή Χριστούγεννα, αφού θα μάθουν μία και έξω πόσο έχουν χάσειαπό τις συντάξεις.

Blog Archive